Wybierz gminę:
Wybierz miejscowość:

Miasto Lubin

- zespół urbanistyczny, nr rej.: 379 z 25.11.1956
- kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, ul. Chrobrego, 2 poł. XIV, XV/XVI,
nr rej.: 1018 z 13.01.1963

- dzwonnica, 2 poł. XV/XVI, nr rej.: j.w.
- kościół cmentarny ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, szach.,
ul. Stary Lubin, 1683, 1959, nr rej.: 615 z 1.09.1959

- ruiny zamku, ul. Piastowska, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: 1113 z 4.07.1964
- kaplica zamkowa, nr rej.: 616 z 1.09.1959
- pozostałości murów obronnych, XIV, XV, XIX, nr rej.: 1114 z 4.07.1964,
- wieża Bramy Głogowskiej, nr rej.: 352 z 22.11.1956
- ratusz, Rynek, 1768, k. XIX, nr rej.: 608/L z 14.04.1981
- zespół koszar 4 Pułku Dragonów, ul. Kościuszki, 1884-86, nr rej.: A/977/1-6 z 30.10.2006:
- gmach komendantury, ob. szkoła, ul. Kościuszki 9,
- stajnie I, ul. Księcia Ludwika
- stajnie II, ul. Armii Krajowej
- odwach, ul. Składowa
- 2 budynki adm.-gosp. ul. Składowa
- dom, ul. Odrodzenia 3 A, 1 poł. XIX, nr rej.: 594 z 28.08.1959
- dom, ul. Piastowska 15, k. XIX, nr rej.: 833/L z 11.09.1990
- dom, pl. Wolności 7, 2 poł. XVIII, nr rej.: 426 z 17.02.1960
- wieża ciśnień, Osiedle Robotnicze, 1905-1906, nr rej.: 966/L z 17.02.1992

 

Gmina Wiejska Lubin

Bukowna
- park, pocz. XX, nr rej.: 445/L z 22.09.1976


Chróstnik
- kościół fil. p.w. MB Bolesnej, 1715, XIX, nr rej.: 947 z 13.09.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 853/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1723-28, XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 268 z 10.05.1951
- park, nr rej.: 461/L z 22.09.1976


Czerniec
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Wspomożenia Wiernych, 1 poł. XIX,
nr rej.: 595 z 14.04.1981

- dzwonnica, drewn., 1794, nr rej.:162/A/03 z 25.02.2003
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 844/L z 16.02.1990
- park, k. XIX, nr rej.: 692/L z 25.06.1986


Dąbrowa Górna
- cmentarz par., 1860, nr rej.: 845/L z 16.02.1990:
- kaplica
- dzwonnica


Gogołowice
- kościół fil. p.w. św. Katarzyny, XIV XV-XIX, nr rej.: 594/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 854/L z 16.02.1990


Gorzelin
- park, XVIII-XIX, nr rej.: 666/L z 27.12.1983


Gorzyca
- kościół fil. p.w. św. Józefa, XIV-XVII, nr rej.: 836 z 27.12.1960
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 869/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 796 z 16.11.1960 (nie istnieje?)
- park, nr rej.: 468/L z 17.07.1976


Kłopotów
- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1925, nr rej.: 938/L z 16.02.1990


Krzeczyn Mały
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 480/L z 29.03.1977
- park, nr rej.: 459/L z 17.07.1976 oraz 47/A/01 z 31.07.2001
- aleja lipowa, nr rej.: 705/L z 25.06.1986


Krzeczyn Wielki
- kościół fil. p.w. św. Dominiki, XIV-XVII, nr rej.: 856 z 23.02.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 852/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVII-XX, nr rej.: 724/L z 26.06.1986:
- pałac, k. XVII, 1866-72

- oficyna
- oficyna gospodarcza
- obora
- park, nr rej.: 458/L z 17.07.1976
- aleja lipowa Krzeczyn - Lubin, XVIII, XIX, nr rej.: 703/L z 25.06.1986


Księginice
- cmentarz ewangelicki, ob. par., 1925, nr rej.: 864/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:
- pałac, nr rej.: 723/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: 238 z 15.07.1950 oraz 456/L z 22.09.1976


Lipiny
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1849, nr rej.: 931/L z 16.02.1990
- dwór, XVIII-XIX, nr rej.: 287/L z 8.10.1976


Lisiec
- zespół pałacowy, 1881:
- pałac, nr rej.: 722/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: Z/2/75 (290/L) z 30.05.1975


Miłoradzice
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, XV-XIX, nr rej.: 596/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: 851/L z 16.02.1990
- park dworski, nr rej.: 466/L z 22.09.1976


Miroszowice
- pałac, k. XIX, nr rej.: 721/L z 26.06.1986


Niemstów
- kościół fil. p.w. św. Antoniego, XV, XVI, 1 poł. XVIII, nr rej.: 597/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 864/L z 16.02.1990
- park pałacowy, nr rej.: 464/L z 17.07.1976


Obora
- kościół fil. p.w. św. Antoniego, szach., XVI-XIX, nr rej.: 1508 z 27.01.1966
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 928/L z 16.02.1990
- zespół dworski, XVI-XIX:
- ruina dworu, nr rej.: 726/L z 26.06.1986

- park, nr rej.: 681/L z 27.12.1983


Osiek
- kościół fil. p.w. Chrystusa Króla, XVI-XX, nr rej.: 948 z 13.09.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 932/L z 16.02.1990
- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1883, nr rej.: 937/L z 16.02.1990


Pieszków
- kościół fil. p.w. MB Częstochowskiej, XV, poł. XVIII, nr rej. 849 z 15.02.1961
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 933/L z 16.02.1990


Raszowa Duża
- kościół par. p.w. Niepokalanego poczęcia NMP, 2 poł. XVIII, XX,
nr rej.: 46/A z 2.02.2001,

- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 930/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX:
- ruina pałacu, nr rej.: 957 z 4.10.1961
- park, nr rej.: 682/L z 27.12.1983


Raszowa Mała
- zespół pałacowy, k. XIX, po 1920, nr rej.: 618/L z 27.08.1982:
- pałac (nr 2)
- dom mieszkalny (nr 1)
- budynek gospodarczy (nr 1)


Siedlce
- zespół kościoła fil. p.w. św. Michała Arch.:
- kościół, 1372, pocz. XVII, pocz.XX, nr rej.: 850 z 15.02.1961

- dzwonnica, drewn., XIX, nr rej.: 598/L z 14.04.1981
- cmentarz, nr rej.: 842/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1730, XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 270 z 10.05.1951
- park, nr rej.: 474/L z 17.07.1976


Składowice
- zespół pałacowy, XVII-XX:
- pałac, nr rej.: 725/L z 26.06.1986 oraz 610/L z 28.12.1988
- park, nr rej.: 451/L z 17.07.1976


Szklary Górne
- kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła, XVI, 1930, nr rej.: 855 z 22.02.1961
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 929/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1715-1725, k. XIX:
- pałac, nr rej.: 271 z 11.05.1961
- park, nr rej.: 690/L z 25.06.1986


Ustronie
- park dworski, 1900, nr rej.: 446/L z 17.07.1976


Zimna Woda
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 1794-97, nr rej.: 1513 z 27.01.1966
- kościół, ob. cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, XIV-XIX,
nr rej.: 977/L z 29.09.1992
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 868/L z 16.02.1990 oraz 13.11.1992
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: 936/L z 16.02.1990
- park pałacowy, po 1860, nr rej.: 476/L z 17.07.1976

 

Gmina Wiejska Rudna

Brodowice
- zespół dworski, XIX:
- dwór, nr rej.: 735/L z 30.07.1986
- park, nr rej.: 629/L z 11.05.1982


Chobienia
- obręb starego miasta, k. XIV, nr rej.: 1941 z 17.05.1968
- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XVI, XVIII, nr rej.: 1760 z 11.07.1966
- zespół zamkowy, XV-XIX:
- zamek, nr rej.: 694 z 16.05.1960
- park, nr rej.: 620/L z 11.03.1982


Gawronki
- zespół dworski, 1 poł XIX:
- dwór, nr rej.: 269 z 10.05.1951 (nie istnieje?)
- park, nr rej.: 624/L z 11.05.1982


Górzyn
- kościół p.w. św. Michała, XV, XIX, nr rej.: 1765 z 11.07.1966 oraz
- pałac, po 1880, nr rej.: 731/L z 30.07.1986


Gwizdanów
- kościół par. p.w. św. Urszuli, XIII, 1756, 1871-71, nr rej.:285/A/1-2/04 z 27.04.2004
- cmentarz przy kościele, j.w.


Kębłów
- park, nr rej.: 625/L z 11.05.1982


Kliszów
- park, nr rej.: 621/L z 11.03.1982


Miłogoszcz
- folwark, XIX/XX, nr rej.: 833/L z 29.12.1989
- park, nr rej.: 632/L z 11.05.1982


Naroczyce
- zespół pałacowy, XVIII-XIX;
- pałac, nr rej.: 640/L (649/L) z 7.03.1983
- park, nr rej.: 622/L z 11.03.1982
- spichrz folwarczny, nr rej.: A/981 z 11.12.2006


Nieszczyce
- zespół dworski, 1840, 1923:
- dwór, nr rej.: 734/L z 30.07.1986
- park, nr rej.: 623/L z 11.05.1982


Olszany
- kościół par. p.w. św. Michała Arch., XV-XIX, nr rej.: 1771 z 11.07.1966


Orsk
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac, nr rej.: 785/L z 28.12.1987
- park, nr rej.: 630/L z 11.05.1982


Radomiłów
- zespół pałacowy, XIX, pocz. XX:
- pałac, nr rej.: 733/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: 626/L z 25.05.1982


Radoszyce
- park, po 1880, nr rej.: 627/L z 11.05.1982


Rudna
- zespół miejski, nr rej.: 380 z 25.11.1956 (brak dec. w KOBiDZ)
- kościół par., XV, 1859-1860, nr rej.: 974/L z 17.07.1992
- kościół cmentarny, szach., XVII, nr rej.: 1510 z 27.01.1966 (nie istnieje?)
- kościół p.w. św. Katarzyny, ob. cerkiew prawosławna, ul. Kościelna, XV, XVIII,
nr rej.: 1115 z 4.07.1964


Rynarcice
- kościół fil. p.w. św. Marcina, XV, XVIII, nr rej.: 544/L z 14.04.1981
- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 641/L z 18.04.1983:
- pałac
- 2 oficyny
- chlew z cielętnikiem
- obora
- park, nr rej.: 628/L z 11.05.1982


Stara Rudna
- kościół (ruina), XVI-XVIII, nr rej.: 1512 z 27.01.1966
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 1511 z 27.01.1966
- park, nr rej.: 460/L z 17.07.1976


Toszowice
- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 732/L z 26.06.1986:
- dwór
- oficyna
- wozownia
- park, nr rej.: 631/L z 11.05.1982


Wysokie
- park, pocz. XIX, nr rej.: 619/L z 11.03.1982

 

Gmina Miejsko-Wiejska Ścinawa

Buszkowice
- wiatrak koźlak, poł. XIX, nr rej.: 601/L z 14.04.1981


Chełmek Wołowski
- park, XIX/XX, nr rej.: 665/L z 27.12.1983


Dębiec
- park, 2 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: 534/L z 19.06.1979


Dłużyce
- kościół fil. p.w. MB Różańcowej (Chrystusa Króla?), XV-XX,
nr rej.: 491 z 23.022.1959
- zespół pałacowy, XVII-XX:
- pałac, nr rej.: 1761 z 11.07.1966
- park, nr rej.: 541/L z 19.06.1979


Dziesław
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, (XIV, k. XVII) 1865,
nr rej.: A/1014 z 1.06.2007

- cmentarz przykościelny, XV-XIX, nr rej.: 886/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 1763 z 11.07.1966
- park, nr rej.: 540/L z 19.06.1979


Dziewin
- kościół fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, XIV, XVII, nr rej.: 1762 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 887/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy i folwarczny:
- pałac, 1558-66, 1700, XX, nr rej.: 1057 z 27.01.1964
- park, pocz. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 542/L z 19.06.1974
- folwark, nr rej.: 71/A/1-9/01 z 28.12.2001:
- 2 oficyny, 2 poł. XVIII
- pawilon (I), XVII (ruina?)
- pawilon (II), 2 poł. XIX
- stajnia z bramą, pocz. XX
- stodoła, 2 poł. XIX
- czworak, XIX/XX
- lodownia, poł. XIX
- piec chlebowy, XIX/XX


Jurcz
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. p.w. Najśw. Serca Jezusa, mur/szach., pocz. XVIII,
nr rej.: 1767 z 11.07.1966
- park, poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 661/L z 27.12.1983


Lasowice
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 662/L z 27.12.1983


Parszowice
- kościół fil. p.w. Świętej Rodziny, 1500, nr rej.: 402 z 24.11.1956
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 889/L z 16.02.1990


Przychowa
- kościół p.w. św. Wawrzyńca, XVIII, nr rej.: 590/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: 870/L z 16.02.1990
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 444/L z 22.09.1976


Redlice
- park, poł. XIX, XX, nr rej.: 660/L z 27.12.1983


Ręszów
- kościół fil. p.w. Narodzenia NMP, XVII, nr rej.: 1772 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 888/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: 739/L z 26.06.1986:
- pałac
- oficyna
- spichrz
- obora
- stodoła
- park, nr rej.: 483/L z 22.09.1976


Ścinawa
- ośrodek starego miasta, 1215, nr rej.: 1944 z 17.05.1967
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, XV, nr rej.: 696 z 16.05.1960
- cmentarz Żydowski, poł. XIX, ul. Młynarska, nr rej.: 750/L z 28.12.1987
- mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: 1186 z 10.12.1964
- wieża ratusza, XV, nr rej.: 1186 z 10.12.1964
- zespół dworca PKP, 1874-1900, nr rej.: 806/L z 28.12.1987:
- dworzec
- wieża ciśnień
- budka dróżnika
- nastawnia
- parterowe rampy kolejowe
- 2 budynki mieszkalno-biurowe
- magazyn i WC
- dom, ul. Głogowska 8/10, pocz. XX, nr rej.: 826/L z 28.12.1988
- szkoła, ul. Kościuszki 1, 1903, nr rej.: A/1044/1-2 z 4.02.2008
- budynek sanitariatów, j.w.
- dom, ul. Szeroka 14, XIX/XX, nr rej.: 828/L z 28.12.1988
- dom, ul. Szeroka 26, XIX/XX, nr rej.: 827/L z 28.12.1988
- dom, ul. Świerczewskiego 8, XIX/XX, nr rej.: 830/L z 28.12.1988
- dom, ul. Świerczewskiego 17, XIX/XX, nr rej.: 829/L z 28.12.1988


Tymowa
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat par. p.w. MB Bolesnej, szach., XVIII
nr rej.: 1959 z 2.08.1969
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 935/L z 16.02.1990
- kościół pomocniczy p.w. MatkiBoskiej Bolesnej, 1 poł. XIV, 1500, 1968,
nr rej.: 502 z 24.08.1959
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 934/L z 16.02.1990


Wielowieś
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. p.w. Narodzenia NMP, 1721,
nr rej.: 1778 z 11.07.1966
- mauzoleum rodziny Schulz, 1856, nr rej.: 136/A/02 z 1.10.2002
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 890/L z 16.02.1990


Zaborów
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV/XV, 1869-70, nr rej.: 1780 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 891/L z 16.02.1990
- cmentarz par., 2 poł. XIX, nr rej.: 892/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 276 z 11.05.1951


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zdjęć, tekstów oraz innych elementów bez zgody Serwisu zabronione.

2010 © Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"