A

Alexandrowicz S., Jarosz J., Palaeoecology of the Zechstein lingula sandstonej from Lubin West Poland — Bulletin de I'Academie Polonaise des Sciences. Vol. 19: 1971 No 3

Anders G., Hinke O., Fürher durch die Lübener Landschaft. Ein Heimatbüchlein für wanderfrohe Menschen. Lüben 1928

Atlas historyczny Polski. Śląsk w końcu XVIII w. — t. I, pod red. J. Janczaka i T. Ładogórskiego. Wrocław 1976

 

B

Bartosiak Z., Przemysł miedziowy. Wrocław 1981

Bartsch H., Die Städte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937). Dortmund 1977

Berger F., „Kriegsdrangfale der Lübener Gegend in früheren Jahrhunderten”, „Lübener Stadtblatt- Kalender" (...). Jg. 6: 1915

Bieruta P., Kiedy bywa kultura? /w:/ Zeszyty Lubińskie nr 1/2003

Bieruta P., Zamek w Chobieni. /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 2004

Bilikiewicz T., Jonston Jan (1603-1675). Żywot i działalność lekarska.Warszawa 1931

Biliński J., Historia Lubina, Lubin 1992

Biliński J., Lubin i okolice. Informator. Wrocław 1976

Biliński J., Przewodnik po ziemi lubińskiej. Wrocław 1971

Biliński J., Z dziejów ziemi lubińskiej w latach 1939-1945/w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 1989

Bimler K., Die Schlesischen massiven Wehrbauten, T. IV Fürstenthum Liegnitz. Kreise Liegnitz, Goldberg, Lüben, Breslau 1943

Boderke H., Der Kreis Lüben. Landschaft - Kultur – Geschichte. Nürnberg 1986

 

C

Chronik von Lüben - Lübener Stadtblatt - Kalender mit Heimats - Chronik 1915

Chutkowski J., Szukanie mistrza Mikołaja. „Gazeta Lubińska”. 1988 (IX)

Ciesielski H., Wrabec H., Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego. Legnica 1997

Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne. Wrocław 2003

Cypko M., Wpływ odkrycia złoża rudy miedzi na rozwój ziemi lubińskiej. Der Einfluss der Entdeckung von Kupfervorkommen auf die Entwicklung des Lubener Landes. /w:/ Lubin dawniej i dziś — wspólne dziedzictwo kulturowe (materiały międzynarodowego polsko-niemieckiego sympozjum) - Lubeneinst und heute - Gemeinsames Kulturerbe (Internationales Polisch-Deutsches Symposium. Vorträge. Lubin 2002

 

D

Das Lübener Piastenschloss, Liegnitzer Tageblatt, 1934 nr 225 z 25.09.1934

Das Schloss in Lüben. - Silesia. Jg. 6: 1841

Der Hedwigis - Codex von 1353. Sammlung Ludwig (faksymille). Berlin 1972

Die alte Burgcapelle in Luben - Denkmalpflege. Jg. 3 1901

Die Kirchen in Lüben. - Silesia oder Schlesien... Glogau. Bd. 1: 1841

Dorgeist H., Das Schicksal eines alten Gotteshauses, Schlesiche Volkszeitung, nr 20: 20.01.1935

Duncker A., Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883

 

E

Echa Lubińskiej Legendy, (oprac. edyt. S. Tokarczuk). Lubin 1995

 

F

Fischer C. F. E., Stuckart C. F., Zeitgeschichte der Städte Schlesiens mit Abbildungen herausgeben, Bd. 1-3. Schweidnitz 1819-1821

Fischer C. F. E., Stuckart C. F., Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Burgfesten der Preussischen Monarchie, H. 1-4, Schweidnitz 1821

 

G

Galeria Zamkowa w Lubinie, Lubin 1983

Gładkiewicz R., Piastowscy władcy ziemi lubińskiej. „Kalendarz Ziemi Lubińskiej 1985". Lubin 1985

Goebel W., Tenerowicz J., Najważniejsze wydarzenia z dziejów Lubina do 1945 r. TMZL Lubin 1980

Gołubkow I., Badania na osadzie kultury łużyckiej w Kłopotowie pow. Lubin Legnicki w 1965 r. "Silesia Antiqua" - t. IX, 1967

Gottschalk J., St. Hedwigs Herzogin von Schlesien. Köln - Gratz 1964

Grundmann G., Burgen, Schlösser und Gutshliuser in Schlesien. Band I. Die mittelalterlichen Burgruinen, Burgen und Wohtürme. Frankfurt am Main 1982

Grundmann G., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Band 3: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Breslau 1891

Grzybkowski A., Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów śląskich. Warszawa 1990

Guerquin B., Zamki śląskie. Warszawa 1958

Guerquin B., Zamki w Polsce. Warszawa 1984

 

H

Hansen O., Studium humanizacji miasta Lubina. (Zagospodarowanie przestrzeni za pracę górników i hutników), "Kultura i Życie". Nr 4, 1977

Hedwig von Andechs eine deutsch-polnische Helige. Jadwiga z Andechs polsko-niemiecka święta. München 1992

Hinke O., Ein nachreformatorisches Zeitbild aus Lüben. Lübener Stadtblatt - Kalender mit Heimats - Chronik fur 1912

Hinke O., Schulchronistische Nachrichten. - Lubener Stadtblatt - Kalender mit Heimats - Chronik fur 1910

Hojdis B., Historia Devota Picturis Enarrata. O samodzielności narracyjnej Obrazowej Legendy o św. Jadwidze Śląskiej z XIV w. "Studia Polonistyczne". 1992

Hossfeld O.: Erweiterung der kathol. Kirche in Lüben.- Zentralblatt der Bauverwaltung. Jg. 35: 1915

 

J

Jałowiecki B., Socjologiczne aspekty zarządzania rejonem uprzemysłowionym. /w:/ Problemy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedzi. Wrocław 1966

Janiszewski Z., W kolorze miedzi. Wrocław 1973

Jasnowski M., Pałczyński A., Nasza przyroda. Województwo wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Katowice 1978

Jan Jonston (praca zbiorowa). Leszno 1974

Jurek T., Herby rycerstwa śląskiego w miniaturze Kodeksu o św. Jadwidze z 1353 r., „Genealogia” Nr 3/1993

Jurek T., Księstwo głogowskie pod rządami synów Konrada I(1237-1290). „Sobótka” R. XLII, 1987, nr 3

 

K

Kajzer L., Kołodziejczyk S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce. Warszawa 2001

Kaletyn T., Ślady wczesnośredniowiecznej ulicy w Lubinie Legnickim. „Wiadomości Archeologiczne” - t. XXX, 1964

Kalinowski K., Architektura doby baroku na Śląsku. Warszawa 1977

Karłowska-Kamzowa A., Cysterskie inspiracje w Legendzie Obrazowej o Świętej Jadwidze /w:/ Nasza Przeszłość. Poznań 1994

Karłowska-Kamzowa A., Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego. Opole 1970

Karłowska-Kamzowa A., Legenda Obrazowa o Świętej Jadwidze; Św. Jadwiga, księżna Śląska i Polski /w:/ Legenda Obrazowa o Świętej Jadwidze (opr. S. Tokarczuk). Lubin 1993

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo śląskie 1250-1450. Wrocław 1979

Karłowska-Kamzowa A., Sztuka Piastów Śląskich w średniowieczu. Wrocław 1991

Klose K., Beitrage zur Geschichte der Stadt Lüben unter den Regierung Friedrichs d. Groβen, Mitteilungen des Geschichts - und Altertums-Vereins für die Stadt und das Fürstentum Liegnitz 3: 1909/1910

Klose K., Beitrage zur Geschichte der Stadt Lüben. Lüben 1924

Klose K., Die Generale des 2. Dragonerregiments in Lüben. Mitteilungen des Geschichts - und Altertumsvereins für die Stadt und das Fürstentum Liegnitz. H. 5: 1914

Klose K., Die kirchliche Verhaltnisse in Lüben tmter habsburgischer Regierung, „Korreespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens”. Bd. 12: 1910/1911

Klose K., Hoher Besuch in Lüben (Kronprinzessin Elisabeth). Lubener Stadtblatt -Kalender mit Heimats - Chronik fur 1911

Konwiarz R., Goetz H., Altschlesien. Stuttgart 1913

Kostuś B., Ośrodek „Wzgórze Zamkowe” /w:/ "Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 2004

Kozaczewska-Golasz H., Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początków XX wieku w dawnym województwie legnickim. Wrocław 2001

Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne na Śląsku. Wrocław 1994

Kuhn G., Einkehr in der Heimat nach 25 Jahren. - Lübener Stadtblatt - Kalender mit Heimats - Chronik fur 1912

Kulik C., Renesans miedzi. Warszawa 1967

Kułacz K., Uwagi o stanie zachowania dóbr kultury powiatu lubińskiego w: Lubin dawniej i dziś - wspólne dziedzictwo kulturowe, red. E. Rippel, S. Schabel, Lubin 2002

Kwaśniewski K., Podania dolnośląskie. Wrocław 1999

 

L

Legenda Obrazowa o Świętej Jadwidze (opr. S. Tokarczuk). Lubin 1993

Legenda świętej Jadwigi (opr. S. Pater). Wrocław 1993

Lenczowski F., Ze studiów nad problemami miast śląskich do końca XIV w. Opole 1965

Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza. Wrocław 1980

Lüben kauft ein Schloβ. Wechselvolles Schicksal eines alten Fürstenschlosses, Breslauer Neueste Nachrichten, 1934 nr 308 z 09.11.1934

Lubin, red. M. Czajkowski. Bydgoszcz 2000

Lubin dawniej i dziś, red. Z. Warczewski. Lubin 2002

Lubin. Reaktywacja, (opr. edyt. S. Tokarczuk). Lubin 2005

Lubin. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków, red. K. Matwijowski. Wrocław-Lubin 1996

Lubin. (Informator PTTK). Lubin 1967

Lubin w rysunkach Hanny Krzewskiej (13 rysunków). Lubin 1989 (opr. edyt. St. Tokarczuk)

Lubin. Informator miejski. Lubin 1995, ss. 60 + mapa

Lucae F., Schlesiens curieuse Denkwürdigkeiten oder vollkomene Chronik... Frankfurt a. Main 1689

Lutsch H., Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler. 3 Mappen, 1 Textband. Breslau 1903

 

Ł

Łuczyński M. Ł., Zamki i pałace Dolnego Śląska. Pogórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Nizina Śląska – część zachodnia. Wrocław 1998

Łoziński J. Z.
, Miłobędzki A., Atlas zabytków architektury w Polsce. Warszawa 1967

 

M

Matusik J., Miszalski J., Zamki w Polsce. Warszawa 1983

Makuch M., Katalog monet zastępczych i żetonów monetarnych rejencji legnickiej. Lubin 2009

Małek J., Perspektywy rozwoju Lubina. „Kultura i Społeczeństwo” nr 14. 1970

Mandziuk J. ks., Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wrocławskiej - t. I, cz. II. woj. legnickie. Wrocław 1982

Matzker P., Das Mannschiessfest zu Lüben. - Schlesien. Jg. 2: 1908/1909

Matzker P., Das Wichtigste aus der Heimatskunde des Kreises Lüben, Glogau 1906

Mazurska T., Rachwalski E., Załęski J., Zamki Dolnego Śląska. T. 1, Wrocław 1996

Medeksza S., Niemczyk M., Wyniki badań architektoniczno-archeologicznych i problematyka konserwatorska ruin zamku w Lubinie, Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztu-ki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały nr 13: 1980

Michalski B., Perspektywy rozwoju Lubina w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 2004

Monografia KGHM Polska Miedź S.A. (Praca zbiorowa — autorzy: Banaś M., Banaszak A., Grotowski A., Hadryś E., Karwan T., Kotarski J., Lewiński J., Mrozek K., Piechota S., Pluciński S., Siewierski S., Speczik S., Sztaba K., Wolski W.), CBPM „Cuprum” na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 1996

Mularczyk A., Drzazga. Lubin 1989 (oprac. edyt. S. Tokarczuk)

Mularczyk A., Krzywa zwierciadła spojrzeń. Warszawa 1993

Mularczyk M., Średniowieczny Lubin - w świetle prac archeologicznych w: Lubin dawniej i dziś - wspólne dziedzictwo kulturowe, red. E. Rippel, S. Schabel. Lubin 2002

Müller K. A., Vaterlandische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Preussens. T. 1, Die Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile), so wie der Grafschaft Glatz. Glogau 1837

Müller K. A., Uaterlandische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens. Glogau 1844

 

N

Niemczyk M., Z badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Lubinie. Szkice Legnickie, t. 8 1974

Nigg W., Święta Jadwiga, Opole 1991

Nowaczykowie A. i Cz.., Region Legnicki. Zarys charakterystyki geograficznej. Warszawa-Wrocław 1978

Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu. Wrocław 2008

 

O

Orzechowski K., Były powiat lubiński w podziałach terytorialnych Dolnego Śląska. /w:/ Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 411, Prawo 73, 1979

 

P

Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artykułów (...) pod red. R. Hecka. Wrocław 1975

Pilch J., Zabytki architektury Dolnego Śląska. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Pilch J., Pilch K., Zabytki Dolnego Śląska. Wrocław 1962

Piotrowski W., Człowiek starej daty. Jan Biliński, którego nie znamy /w:/ Oblicza Kultury. Zeszyty Lubińskie nr 1: 2003

Pocztówki dawnego Lubina (20 kart pocztowych). Lubin 2001

Postęp techniczny w górnictwie rud miedzi. Materiały konferencyjne. Wrocław 1970

Procesy przemian społeczno-kulturalnych w rejonach uprzemysławianych. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Lubin 29-30 IX 1969. Wrocław 1970

Przyłęcki M., Zabytki Lubina Legnickiego. Szkice Legnickie, t. 2 1965

Przyłęcki M., Zabytki powiatu lubińskiego. Szkice Legnickie, t. 8 1974

Przyłęcki M., Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrona, kanserwacja i ekspozycja 1850-1980. Warszawa 1987

 

R

Rehorowski M., Gotyckie stalle w Legnicy i Lubinie Legnickim. „Wiadomości Legnickie” 1960 nr 50-51

Roszko J., Miedziany kraj. Warszawa 1968

Roszko J., Trzynaście portretów. Warszawa 1976

Różycka – Rozpędowska E., Późnorenesansowe dwory śląskie. Z badań nad na architekturą świecką Śląska XVI-XVII w. /w:/ Sztuka około roku 1600. Warszawa 1974

Rusewicz H., Caspar Schwenckfeld von Ossig (1489-1561) /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 2004

Rusewicz H., Historia i zabytki powiatu lubińskiego. Wrocław 2004

Rusewicz H., Świątynie powiatu lubińskiego. Lubin 2006

Rusewicz H., Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego. Lubin 2009

Rzemiosło w miastach śląskich w roku 1762/63. Wyd. Z. Kwaśny /w:/ Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 796, Historia XLIII. Wrocław 1989

 

S

Saurma S., Köben /w:/ Schlessische Haimatblatter 1908, t. 22

Salski W., Znaczenie gospodarcze oraz perspektywy rozwojowe LGOM. "Szkice Legnickie, t. II, 1965

Schätzke V., Schlesische Burgen und Schlösser, 2 Aufl. Schweidnitz 1927

Schlesisches Städtebuch, Hrsg. H. Stoob, P. Johanek, Stuttgart-Berlin-Köln 1995

Sieber H., Burgen und Schlösser in Schlesien. Nach alten Stichen. T. II. Frankfurt a. Main 1962

Sieber H., Schlösser in Schlesien. Ein Handbuch mit 197 Aufnahmen. Frankfurt a. Main 1971

Skiba E., Rozwój górnictwa i hutnictwa miedzi a problemy i potrzeby ochrony środowiska w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. /w:/ „Rocznik Dolnośląski” - t. V-VI, 1979

Sroczyńska M., Zimna Woda, woj. Legnica. "Silesia Antiqua" - t. XXV, 1983

Statistische Darstellung der Kreises Lüben. Liegnitz 1863

Steinborn B., Lubin, Wrocław 1969

Sternicki C., Tokarczuk S., Na przestrzeni lat. Monografia gminy wiejskiej Lubin, wyd. I, Lubin 1995

Sternicki C., Tokarczuk S., Na przestrzeni lat. Monografia gminy wiejskiej Lubin, wyd. II, Lubin 1997

Strączyński K., Legenda obrazowa o świętej Jadwidze księżnej Śląskiej według rękopisu z r. 1353 przedstawiona i z późniejszymi tejże treści obrazami porównana. Kraków 1880

Strumff T., Dolnośląskie Zagłębie Miedziowe. Warszawa 1971 (wyd. 1)

Strumff T., Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Warszawa 1976 (wyd. 2 zmienione)

Suchoniówka B., Święta Jadwiga, księżna Śląska, Nasza Przeszłość, 53, 1980

Szaraniec T., Historia pieniądza emitowanego w Lubinie. /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 2004

Szaraniec T., Lubin. Papierowy pieniądz zastępczy w latach 1914-1924. Lubin 2002

Szatsznajder J., Dziś i jutro Lubina. Warszawa-Wrocław 1975

Szczepański A., Jadwiga i Kodeks /w:/ Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004

Szkurłatowski Z., Przemiany w gospodarstwie i rodzinie wiejskiej w silnie uprzemysławianym powiecie lubińskim w świetle badań z 1967 r. -"Sobótka". R. 25: 1970 nr 4

Szpilczyński S., Podręczna lektura barokowego erudyty dra Jana Jonstona z Szamotuł (1603-1675). /w:/ „W 500-lecie polskiego słowa drukowanego na Śląsku”. Wrocław 1978

 

Ś

Śnieg St., Alarm dla miasta Lubina. Lubin 1992

Świerk A., Średniowieczne rękopisy księgozbioru kościoła parafialnego w Lubinie Śl., „Roczniki Biblioteczne”, R. 23: 1979

Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1343), red. T. Krupiński, Wrocław 1993

 

T

Techmańska B., Karta historii - 650. rocznica Kodeksu lubińskiego /w:/ Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004

Techmańska B., Książę mecenas - Ludwik I Brzeski /w:/ Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004

Techmańska B., Kultura średniowiecznego Lubina w: Lubin dawniej i dziś - wspólne dziedzictwo kulturowe, red. E. Rippel, S. Schabel. Lubin 2002

Tokarczuk S., Działalność kulturalna w Zagłębiu Miedziowym. Społeczne i instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze w rejonie uprzemysławianym. Legnica 1990

Tokarczuk S., Jadwiżańskie przesłanie dla jednoczącej się Europy /w:/ Lubin dawniej i dziś - wspólne dziedzictwo kulturowe, red. E. Rippel, S. Schabel. Lubin 2002

Tokarczuk S., Lubin. Dzieje miasta, Wrocław 2003

Tokarczuk S., Działalność towarzystw kultury w regionach uprzemysłowionych na przykładzie województwa legnickiego. /w:/. Regionalne towarzystwa kultury na Dolnym Śląsku w 40-leciu PRL. Wrocław 1987

Tokarczuk S., Kościół grzebalny na Starym Lubinie. Z serii: Książnica lubińskiej kultury (1). Lubin 2000

Tokarczuk S., Działalność kulturalna w Zagłębiu Miedziowym. Społeczne i instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze w rejonie uprzemysławianym. Legnica 1990

Tokarczuk S., Kultura w małych miastach. Legnica 1985

Tokarczuk S., Lubiński listownik (4 grafiki, 4 herby). Lubin 1995

Tokarczuk S., Wypisy z piastowskich annałów Lubina. Legendy, fakty, wątpliwości. /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 1989

Tokarczuk S., Z annałów amatorskiej twórczości artystycznej w Zagłębiu Miedziowym. Legnica 1981

 

U

Uhtenwoldt H., Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens. Breslau 1938

 

W

Wałkówski A., Z badań nad początkami Lubina. „Gazeta Lubińska” 1988

Wąsowicz T., Legenda Śląska. Wrocław 1967

Weber R., Schlesische Schlósser, T. 1-3, Dresden 1909-1913

Wernher F. B., Topographia oder Prodomus Delineati Principatus Lignicensis, Bregensis et
Wolaviensis una cum Principatu Trachenbergensi das ist Presentatio und Beschreibung derer Stadte, Flecken, Clöster, Schlösser, Ritter Sitz und adlichen Häusern, Garten, Kirchen, Dorfschaften der Fürstenthumer Lignitz, Brieg und Wolau mit dem district des Fürstenthums
Trachenberg durch viel Järige muhsame Reisen zusam getragen von F. B. Wernher, (1740 -1758), rękopis w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, nr inw. Ms 2° 17m, T. II, p. 217 ff.

Wędzki A., Ludwik I brzeski jako inspirator pierwszych znanych badań wykopaliskowych
na ziemiach polskich, „Przegląd Zachodni”, R. 12, 1956

Wiącek U., Wiącek A., Opowieści o Lubinie. Legnica 1985

Wojciechowska D., Małomice, pow. Lubin. „Silesia Antiqua” - t. XVIII, 1976

Województwo legnickie. Przemiany i rozwój w 40-leciu PRL. Szkice monograficzne i materiały. Legnica 1988

Wutke K., Erbrechtswillkur fiir Land und Stadt Luben 1457 Marz 5. - Schlesische Geschichtsblatter. Jg. 1916, Nr 1

Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7). Warszawa 1997

Wyżykowski J., Miedź przyszłość Polski. "Polska" 1960 nr 11

 

V

Vita Maior St. Hedwigs, Monumenta Poloniae Historica, Lwów, t. 4, 1930

Von Stettin bis Breslau. Ansichten, Stadtäplane und Landkarten von Pommern, Östlicher Marknserwacja, Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalsmuseums Nürnberg. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, bearb. H. Kott. Nürnberg 1988

 

Z

Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa). Warszawa 2006

Zabytki Ziemi Lubińskiej /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 1985

Zawadka A., Środowisko geograficzne gminy Rudna. /w:/ Gmina Rudna. Informator, Rudna-Lubin 1993

Zawadka M., Starożytność i współczesne średniowiecze na terenie gminy Rudna. /w:/ Gmina Rudna. Informator, Rudna-Lubin 1993

Zawadka M., Wybrane aspekty działalności kulturalnej Lubina na przykładzie Centrum Kultury „Muza” i Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w: Zeszyty Lubińskie nr 1/2003

Zabytki Ziemi Lubińskiej /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 1985

Zieliński A., Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991

Ziomecka A., Mistrz Lubińskich Figur. Z zagadnień późnogotyckiej rzeźby śląskiej. „Rocznik Sztuki Śląskiej” R 8: 1971

Zimmermann F. A., Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. VIII,.Brieg 1795

 

Ż

Żylińska J., Księżna Śląska /w:/ „Twórczość”, R. XXII (1966) nr 8

Żerlik R., Lubin w najstarszych dokumentach, /w:/ „Kalendarz Ziemi Lubińskiej” 1985


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zdjęć, tekstów oraz innych elementów bez zgody Serwisu zabronione.

2010 © Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"