Rejestr zabytków nieruchomych Lubina

Miasto Lubin

- zespół urbanistyczny, nr rej.: 379 z 25.11.1956
- kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, ul. Chrobrego, 2 poł. XIV, XV/XVI,
nr rej.: 1018 z 13.01.1963
- dzwonnica, 2 poł. XV/XVI, nr rej.: j.w.
- kościół cmentarny ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP, szach.,
ul. Stary Lubin, 1683, 1959, nr rej.: 615 z 1.09.1959
- ruiny zamku, ul. Piastowska, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: 1113 z 4.07.1964
- kaplica zamkowa, nr rej.: 616 z 1.09.1959
- pozostałości murów obronnych, XIV, XV, XIX, nr rej.: 1114 z 4.07.1964,
- wieża Bramy Głogowskiej, nr rej.: 352 z 22.11.1956
- ratusz, Rynek, 1768, k. XIX, nr rej.: 608/L z 14.04.1981
- zespół koszar 4 Pułku Dragonów, ul. Kościuszki, 1884-86, nr rej.: A/977/1-6 z 30.10.2006:
- gmach komendantury, ob. szkoła, ul. Kościuszki 9,
- stajnie I, ul. Księcia Ludwika
- stajnie II, ul. Armii Krajowej
- odwach, ul. Składowa
- 2 budynki adm.-gosp. ul. Składowa
- dom, ul. Odrodzenia 3 A, 1 poł. XIX, nr rej.: 594 z 28.08.1959
- dom, ul. Piastowska 15, k. XIX, nr rej.: 833/L z 11.09.1990
- dom, pl. Wolności 7, 2 poł. XVIII, nr rej.: 426 z 17.02.1960
- wieża ciśnień, Osiedle Robotnicze, 1905-1906, nr rej.: 966/L z 17.02.1992