Rejestr zabytków nieruchomych gminy wiejskiej Rudna

Gmina Wiejska Rudna

Brodowice
- zespół dworski, XIX:
- dwór, nr rej.: 735/L z 30.07.1986
- park, nr rej.: 629/L z 11.05.1982


Chobienia
- obręb starego miasta, k. XIV, nr rej.: 1941 z 17.05.1968
- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XVI, XVIII, nr rej.: 1760 z 11.07.1966
- zespół zamkowy, XV-XIX:
- zamek, nr rej.: 694 z 16.05.1960
- park, nr rej.: 620/L z 11.03.1982


Gawronki
- zespół dworski, 1 poł XIX:
- dwór, nr rej.: 269 z 10.05.1951 (nie istnieje?)
- park, nr rej.: 624/L z 11.05.1982


Górzyn
- kościół p.w. św. Michała, XV, XIX, nr rej.: 1765 z 11.07.1966 oraz
- pałac, po 1880, nr rej.: 731/L z 30.07.1986


Gwizdanów
- kościół par. p.w. św. Urszuli, XIII, 1756, 1871-71, nr rej.:285/A/1-2/04 z 27.04.2004
- cmentarz przy kościele, j.w.


Kębłów
- park, nr rej.: 625/L z 11.05.1982


Kliszów
- park, nr rej.: 621/L z 11.03.1982


Miłogoszcz
- folwark, XIX/XX, nr rej.: 833/L z 29.12.1989
- park, nr rej.: 632/L z 11.05.1982


Naroczyce
- zespół pałacowy, XVIII-XIX;
- pałac, nr rej.: 640/L (649/L) z 7.03.1983
- park, nr rej.: 622/L z 11.03.1982
- spichrz folwarczny, nr rej.: A/981 z 11.12.2006


Nieszczyce
- zespół dworski, 1840, 1923:
- dwór, nr rej.: 734/L z 30.07.1986
- park, nr rej.: 623/L z 11.05.1982


Olszany
- kościół par. p.w. św. Michała Arch., XV-XIX, nr rej.: 1771 z 11.07.1966


Orsk
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac, nr rej.: 785/L z 28.12.1987
- park, nr rej.: 630/L z 11.05.1982


Radomiłów
- zespół pałacowy, XIX, pocz. XX:
- pałac, nr rej.: 733/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: 626/L z 25.05.1982


Radoszyce
- park, po 1880, nr rej.: 627/L z 11.05.1982


Rudna
- zespół miejski, nr rej.: 380 z 25.11.1956 (brak dec. w KOBiDZ)
- kościół par., XV, 1859-1860, nr rej.: 974/L z 17.07.1992
- kościół cmentarny, szach., XVII, nr rej.: 1510 z 27.01.1966 (nie istnieje?)
- kościół p.w. św. Katarzyny, ob. cerkiew prawosławna, ul. Kościelna, XV, XVIII,
nr rej.: 1115 z 4.07.1964


Rynarcice
- kościół fil. p.w. św. Marcina, XV, XVIII, nr rej.: 544/L z 14.04.1981
- zespół pałacowy, XVIII, XIX, nr rej.: 641/L z 18.04.1983:
- pałac
- 2 oficyny
- chlew z cielętnikiem
- obora
- park, nr rej.: 628/L z 11.05.1982


Stara Rudna
- kościół (ruina), XVI-XVIII, nr rej.: 1512 z 27.01.1966
- zespół pałacowy, XVII-XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 1511 z 27.01.1966
- park, nr rej.: 460/L z 17.07.1976


Toszowice
- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 732/L z 26.06.1986:
- dwór
- oficyna
- wozownia
- park, nr rej.: 631/L z 11.05.1982


Wysokie
- park, pocz. XIX, nr rej.: 619/L z 11.03.1982