Rejestr zabytków nieruchomych gminy wiejskiej Lubin

Gmina Wiejska Lubin

Bukowna
- park, pocz. XX, nr rej.: 445/L z 22.09.1976


Chróstnik
- kościół fil. p.w. MB Bolesnej, 1715, XIX, nr rej.: 947 z 13.09.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 853/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1723-28, XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 268 z 10.05.1951
- park, nr rej.: 461/L z 22.09.1976


Czerniec
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Wspomożenia Wiernych, 1 poł. XIX,
nr rej.: 595 z 14.04.1981
- dzwonnica, drewn., 1794, nr rej.:162/A/03 z 25.02.2003
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 844/L z 16.02.1990
- park, k. XIX, nr rej.: 692/L z 25.06.1986


Dąbrowa Górna
- cmentarz par., 1860, nr rej.: 845/L z 16.02.1990:
- kaplica
- dzwonnica


Gogołowice
- kościół fil. p.w. św. Katarzyny, XIV XV-XIX, nr rej.: 594/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 854/L z 16.02.1990


Gorzelin
- park, XVIII-XIX, nr rej.: 666/L z 27.12.1983


Gorzyca
- kościół fil. p.w. św. Józefa, XIV-XVII, nr rej.: 836 z 27.12.1960
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 869/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 796 z 16.11.1960 (nie istnieje?)
- park, nr rej.: 468/L z 17.07.1976


Kłopotów
- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1925, nr rej.: 938/L z 16.02.1990


Krzeczyn Mały
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 480/L z 29.03.1977
- park, nr rej.: 459/L z 17.07.1976 oraz 47/A/01 z 31.07.2001
- aleja lipowa, nr rej.: 705/L z 25.06.1986


Krzeczyn Wielki
- kościół fil. p.w. św. Dominiki, XIV-XVII, nr rej.: 856 z 23.02.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 852/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVII-XX, nr rej.: 724/L z 26.06.1986:
- pałac, k. XVII, 1866-72
- oficyna
- oficyna gospodarcza
- obora
- park, nr rej.: 458/L z 17.07.1976
- aleja lipowa Krzeczyn - Lubin, XVIII, XIX, nr rej.: 703/L z 25.06.1986


Księginice
- cmentarz ewangelicki, ob. par., 1925, nr rej.: 864/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:
- pałac, nr rej.: 723/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: 238 z 15.07.1950 oraz 456/L z 22.09.1976


Lipiny
- cmentarz ewangelicki, ob. komunalny, 1849, nr rej.: 931/L z 16.02.1990
- dwór, XVIII-XIX, nr rej.: 287/L z 8.10.1976


Lisiec
- zespół pałacowy, 1881:
- pałac, nr rej.: 722/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: Z/2/75 (290/L) z 30.05.1975


Miłoradzice
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, XV-XIX, nr rej.: 596/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: 851/L z 16.02.1990
- park dworski, nr rej.: 466/L z 22.09.1976


Miroszowice
- pałac, k. XIX, nr rej.: 721/L z 26.06.1986


Niemstów
- kościół fil. p.w. św. Antoniego, XV, XVI, 1 poł. XVIII, nr rej.: 597/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 864/L z 16.02.1990
- park pałacowy, nr rej.: 464/L z 17.07.1976


Obora
- kościół fil. p.w. św. Antoniego, szach., XVI-XIX, nr rej.: 1508 z 27.01.1966
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 928/L z 16.02.1990
- zespół dworski, XVI-XIX:
- ruina dworu, nr rej.: 726/L z 26.06.1986
- park, nr rej.: 681/L z 27.12.1983


Osiek
- kościół fil. p.w. Chrystusa Króla, XVI-XX, nr rej.: 948 z 13.09.1961
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 932/L z 16.02.1990
- teren d. cmentarza ewangelickiego, 1883, nr rej.: 937/L z 16.02.1990


Pieszków
- kościół fil. p.w. MB Częstochowskiej, XV, poł. XVIII, nr rej. 849 z 15.02.1961
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 933/L z 16.02.1990


Raszowa Duża
- kościół par. p.w. Niepokalanego poczęcia NMP, 2 poł. XVIII, XX,
nr rej.: 46/A z 2.02.2001,
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 930/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII, 2 poł. XIX:
- ruina pałacu, nr rej.: 957 z 4.10.1961
- park, nr rej.: 682/L z 27.12.1983


Raszowa Mała
- zespół pałacowy, k. XIX, po 1920, nr rej.: 618/L z 27.08.1982:
- pałac (nr 2)
- dom mieszkalny (nr 1)
- budynek gospodarczy (nr 1)


Siedlce
- zespół kościoła fil. p.w. św. Michała Arch.:
- kościół, 1372, pocz. XVII, pocz.XX, nr rej.: 850 z 15.02.1961
- dzwonnica, drewn., XIX, nr rej.: 598/L z 14.04.1981
- cmentarz, nr rej.: 842/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1730, XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 270 z 10.05.1951
- park, nr rej.: 474/L z 17.07.1976


Składowice
- zespół pałacowy, XVII-XX:
- pałac, nr rej.: 725/L z 26.06.1986 oraz 610/L z 28.12.1988
- park, nr rej.: 451/L z 17.07.1976


Szklary Górne
- kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła, XVI, 1930, nr rej.: 855 z 22.02.1961
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 929/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 1715-1725, k. XIX:
- pałac, nr rej.: 271 z 11.05.1961
- park, nr rej.: 690/L z 25.06.1986


Ustronie
- park dworski, 1900, nr rej.: 446/L z 17.07.1976


Zimna Woda
- kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 1794-97, nr rej.: 1513 z 27.01.1966
- kościół, ob. cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, XIV-XIX,
nr rej.: 977/L z 29.09.1992
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 868/L z 16.02.1990 oraz 13.11.1992
- cmentarz ewangelicki, XIX, nr rej.: 936/L z 16.02.1990
- park pałacowy, po 1860, nr rej.: 476/L z 17.07.1976