Rejestr zabytków nieruchomych gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa

Gmina Miejsko-Wiejska Ścinawa

Buszkowice
- wiatrak koźlak, poł. XIX, nr rej.: 601/L z 14.04.1981


Chełmek Wołowski
- park, XIX/XX, nr rej.: 665/L z 27.12.1983


Dębiec
- park, 2 poł. XVIII, pocz. XX, nr rej.: 534/L z 19.06.1979


Dłużyce
- kościół fil. p.w. MB Różańcowej (Chrystusa Króla?), XV-XX,
nr rej.: 491 z 23.022.1959
- zespół pałacowy, XVII-XX:
- pałac, nr rej.: 1761 z 11.07.1966
- park, nr rej.: 541/L z 19.06.1979


Dziesław
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, (XIV, k. XVII) 1865,
nr rej.: A/1014 z 1.06.2007
- cmentarz przykościelny, XV-XIX, nr rej.: 886/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac, nr rej.: 1763 z 11.07.1966
- park, nr rej.: 540/L z 19.06.1979


Dziewin
- kościół fil. p.w. śś. Piotra i Pawła, XIV, XVII, nr rej.: 1762 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 887/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy i folwarczny:
- pałac, 1558-66, 1700, XX, nr rej.: 1057 z 27.01.1964
- park, pocz. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 542/L z 19.06.1974
- folwark, nr rej.: 71/A/1-9/01 z 28.12.2001:
- 2 oficyny, 2 poł. XVIII
- pawilon (I), XVII (ruina?)
- pawilon (II), 2 poł. XIX
- stajnia z bramą, pocz. XX
- stodoła, 2 poł. XIX
- czworak, XIX/XX
- lodownia, poł. XIX
- piec chlebowy, XIX/XX


Jurcz
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat., fil. p.w. Najśw. Serca Jezusa, mur/szach., pocz. XVIII,
nr rej.: 1767 z 11.07.1966
- park, poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 661/L z 27.12.1983


Lasowice
- park, 1 poł. XIX, nr rej.: 662/L z 27.12.1983


Parszowice
- kościół fil. p.w. Świętej Rodziny, 1500, nr rej.: 402 z 24.11.1956
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 889/L z 16.02.1990


Przychowa
- kościół p.w. św. Wawrzyńca, XVIII, nr rej.: 590/L z 14.04.1981
- cmentarz przykościelny, XIII, nr rej.: 870/L z 16.02.1990
- park, 2 poł. XIX, nr rej.: 444/L z 22.09.1976


Redlice
- park, poł. XIX, XX, nr rej.: 660/L z 27.12.1983


Ręszów
- kościół fil. p.w. Narodzenia NMP, XVII, nr rej.: 1772 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 888/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, 2 poł. XVIII-XIX, nr rej.: 739/L z 26.06.1986:
- pałac
- oficyna
- spichrz
- obora
- stodoła
- park, nr rej.: 483/L z 22.09.1976


Ścinawa
- ośrodek starego miasta, 1215, nr rej.: 1944 z 17.05.1967
- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, XV, nr rej.: 696 z 16.05.1960
- cmentarz Żydowski, poł. XIX, ul. Młynarska, nr rej.: 750/L z 28.12.1987
- mury miejskie, XIV-XV, nr rej.: 1186 z 10.12.1964
- wieża ratusza, XV, nr rej.: 1186 z 10.12.1964
- zespół dworca PKP, 1874-1900, nr rej.: 806/L z 28.12.1987:
- dworzec
- wieża ciśnień
- budka dróżnika
- nastawnia
- parterowe rampy kolejowe
- 2 budynki mieszkalno-biurowe
- magazyn i WC
- dom, ul. Głogowska 8/10, pocz. XX, nr rej.: 826/L z 28.12.1988
- szkoła, ul. Kościuszki 1, 1903, nr rej.: A/1044/1-2 z 4.02.2008
- budynek sanitariatów, j.w.
- dom, ul. Szeroka 14, XIX/XX, nr rej.: 828/L z 28.12.1988
- dom, ul. Szeroka 26, XIX/XX, nr rej.: 827/L z 28.12.1988
- dom, ul. Świerczewskiego 8, XIX/XX, nr rej.: 830/L z 28.12.1988
- dom, ul. Świerczewskiego 17, XIX/XX, nr rej.: 829/L z 28.12.1988


Tymowa
- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat par. p.w. MB Bolesnej, szach., XVIII
nr rej.: 1959 z 2.08.1969
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 935/L z 16.02.1990
- kościół pomocniczy p.w. MatkiBoskiej Bolesnej, 1 poł. XIV, 1500, 1968,
nr rej.: 502 z 24.08.1959
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 934/L z 16.02.1990


Wielowieś
- kościół ewangelicki, ob. rzym.kat. par. p.w. Narodzenia NMP, 1721,
nr rej.: 1778 z 11.07.1966
- mauzoleum rodziny Schulz, 1856, nr rej.: 136/A/02 z 1.10.2002
- cmentarz przykościelny, XIV, nr rej.: 890/L z 16.02.1990


Zaborów
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV/XV, 1869-70, nr rej.: 1780 z 11.07.1966
- cmentarz przykościelny, nr rej.: 891/L z 16.02.1990
- cmentarz par., 2 poł. XIX, nr rej.: 892/L z 16.02.1990
- zespół pałacowy, XVIII-XIX:
- pałac (ruina), nr rej.: 276 z 11.05.1951