Szklary Górne - Kościół par. pw. św. Piotra i Pawła

Szklary Górne (Ober Gläsersdorf)


Kościół par. pw. św. Piotra i Pawła
(nr rej.: 855 z 22.02.1961)

 

Kościół w Szklarach Górnych po raz pierwszy wymieniony został w źródłowych dokumentach w 1376 roku. Obecna bryła świątyni ukształtowana została w wyniku przekształceń budowlanych dokonanych w 1516 i 1664 roku. Obiekt restaurowano w 1820 i 1910 roku. W latach 80-tych XX wieku kościół poddano remontowi.


Świątynia w Szklarach Górnych jest murowaną, orientowaną budowlą o halowym układzie, z prosto zamkniętym prezbiterium. Od strony zachodniej do dwunawowego korpusu obiektu przylega, założona na planie kwadratu, wieża, która w górnej partii przechodzi w ośmiobok. Po południowej stronie budynku znajduje się kaplica grobowa oraz kruchta, od strony północnej dwie zakrystie. Budynek wieńczą dachy dwuspadowe oraz hełm namiotowy (wieża). Wnętrze korpusu świątyni zamknięte jest czteroprzęsłowym sklepieniem krzyżowym, prezbiterium sklepieniem krzyżowym. Wewnątrz kościoła zachowało się bogate wyposażenie. Na uwagę zasługuje m.in.: barokowy ołtarz z około 1700 roku, manierystyczna ambona z 1610 roku, gotycka chrzcielnica z początków XVI stulecia oraz, na bocznych ścianach prezbiterium, doskonale zachowana grupa całopostaciowych epitafiów rodów von Stossel i von Schindel z XVI i XVII wieku. Są one zwieńczone wspólnym belkowaniem wspartym na kolumnach korynckich.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006