Siedlce - Cmentarz

Siedlce (Zedlitz)

 

Cmentarz
(nr rej.: 842/L z 16.02.1990)

 

Cmentarz w Siedlcach założony został w XIV wieku, wraz z rozbudową związanego z nim kościoła. Cmentarz otacza kamienny mur z bramą wejściową od strony południowo-wschodniej. Powierzchnia zabytku wynosi 0,28 ha. Zachowane nagrobki usytuowane są w jego południowej części. Obecnie cmentarz przykościelny w Siedlcach jest zamknięty dla pochówków. Najstarszy grób pochodzi z 1680 roku, zaś ostatni pochówek z roku 1960. Na jego terenie znajduje się starodrzew liściasty i iglasty.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006

Siedlce - Dzwonnica

Siedlce (Zedlitz)

 

Dzwonnica
(nr rej.: 598/L z 14.04.1981)

 

Po wschodnio-południowej stronie kościoła, przy bramie wejściowej na teren cmentarza usytuowana jest wolno stojąca XIX-wieczna dzwonnica. Wykonana jest z drewna, jej ściany są szalowane deskami z prostokątnymi otworami okiennymi. Budowle wieńczy dach czterospadowy z nadbudówką z dachem dwuspadowym. Połacie dachowe nakryte są blachą (pierwotnie łupkiem). Wewnątrz dzwonnicy umieszczony jest dzwon wykonany w 1925 roku.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:106 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006

Siedlce - Kościół par. pw. św. Michała Archanioła

Siedlce (Zedlitz)


Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
(nr rej.: 850 z 15.02.1961)

 

Kościół wraz z cmentarzem we wsi Siedlec znajduje się przy rozwidleniu lokalnych dróg Lubin-Ścinawa-Czerniec. Najstarsza wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z dokumentu z 1335 roku. Najprawdopodobniej już wówczas istniał tutaj murowany budynek kościoła, który został znacznie rozbudowany w 1372 roku. Kolejne przekształcenia architektoniczne obiektu miały miejsce w XV stuleciu, 1534 roku, XVII stuleciu oraz w latach 1871-72 i 1931-25. W 2007 i 2008 roku odbył się ostatni remont kościoła, polegający m.in. na naprawie więźby dachowej.


Budynek kościoła jest orientowany, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium. Od strony południowej i północnej znajduje się zakrystia i kaplica, od południa kaplica, od zachodu kruchty. Korpus nawowy jest oskarpowany. Bryłę kościoła wieńczą dachy dwuspadowe, kryte dachówka ceramiczną. Prezbiterium kościoła posiada trójdzielne sklepienie krzyżowo-żebrowe, nawa strop polichromowany kasetonowy z około 1618 roku o powierzchni około 70 m2. Strop składa się z czterdziestu trzech kwater przedstawiających sceny z Księgi Rodzaju. Nad kaplicą północną znajduje się sklepienie krzyżowe, nad zakrystią sklepienie kolebkowe. W nawie z trzech stron umieszczona jest empora pochodząca z drugiej połowy XVII wieku z malowanymi kwaterami. Z tego samego okresu pochodzi, znajdująca się w prezbiterium ponad ołtarzem, loża kolatorska. Na jej balustradzie przedstawiono wizerunki czterech ewangelistów. We wnętrzu świątyni znajduje się także renesansowa ambona i chrzcielnica z około1597 roku. Na wewnętrznych oraz zewnętrznych ścianach budynku umieszczony został zespół dobrze zachowanych płyt nagrobnych i epitafiów z okresu od XVI do XVIII wieku.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:107 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006

Siedlce - Pałac

Siedlce (Zedlitz)

 

Pałac
(nr rej.: 270 z 10.05.1951)

 

Obecny budynek pałacu (w ruinie) pochodzi z około 1730 roku. Wówczas dokonano przebudowy renesansowego, otoczonego fosą dworu na barokową rezydencję. Zleceniodawcą prac był Caspar Otton von Nostitz, a autorem projektu nowej rezydencji prawdopodobnie osiadły w Legnicy, szwedzki budowniczy Marcin Frantz. Na autorstwo Frantza wskazują cechy stylistyczne budowli, ale nie potwierdzają tego świadectwa pisane. Obiekt częściowo przebudowano w XIX stuleciu. Nienaruszony przetrwał okres II wojny światowej, zniszczeniu uległ dopiero po 1945 roku. W 1960 roku został zabezpieczony jako ruina.


Murowana z cegły rezydencja wzniesiona jest na planie prostokąta, z krótszymi skrzydłami bocznymi i ryzalitami środkowymi. Obiekt posiadał dwie kondygnacje zwieńczone łamanymi dachami z lukarnami. Centralne ryzality podzielone są pilastrami, na których opiera się gzyms z attyką i przyczółkiem oraz, wieńczącymi całość, kamiennymi figurami – alegoriami pór roku. Układ wewnętrzny był dwutraktowy. Funkcję reprezentacyjną pełnił podwyższony parter z paradnym westybulem salą balową usytuowanymi w zryzalitowanej, środkowej części budynku. Taki kształt architektoniczny oraz układ wewnętrzny to cechy, które pozwalają pałac określić jako barokową szlachecką siedzibę typu entre-cour-et-jardin. Określenie to oznacza wywodzący się z Francji rodzaj założenia pałacowego o osiowym, symetrycznym układzie, w którym korpus główny pałacu i skrzydła ujmują z trzech stron regularny ogród.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:104 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006