Pieszków - Cmentarz przykościelny

Pieszków (Petschkendorf)

 

Cmentarz przykościelny
(nr rej.: 933/L z 16.02.1990)

 

Zabytkowy cmentarz w Pieszkowie usytuowany jest w środkowej części miejscowości, przy skrzyżowaniu głównych dróg. Otacza kościół fil. p.w. MB Częstochowskiej. Założony został w XIV stuleciu. Prostokątny w planie teren cmentarza o powierzchni 0,23 ha zamknięty jest kamiennym murem. W jego wschodniej części znajduje się kamienna kapliczka pokutna. Obecnie cmentarz jest nieczynny dla pochówków.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Günther Grundmann, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Band 3: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Breslau 1891
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006

Pieszków - Kościół fil. pw. MB Częstochowskiej

Pieszków (Petschkendorf)


Kościół fil. pw. MB Częstochowskiej
(nr rej. 849 z 15.02.1961)

 

Najstarsza wzmianka o świątyni w Pieszkowie pojawiła się w dokumencie z 1335 roku. Obecna bryła świątyni składa się z dwóch członów, pochodzących z różnych okresów. Najstarszym elementem jest XV-wieczna wieża, drugi to korpus nawowy, który został wybudowany w miejscu starszego obiektu w XVIII stuleciu. W XIX wieku odbyła się restauracja świątyni, a w latach 70-tych XX wieku remont.


Kościół jest orientowaną, murowaną budowlą, wzniesioną na planie prostokąta z kamienia polnego oraz cegły. Jest przykładem świątyni salowej (nawa oraz prezbiterium stanowią jednolity układ, jednakowe są ich wysokość oraz szerokość). Od strony zachodniej posiada masywną, czworoboczna więżę od strony do północnej i południowej zakrystię oraz kaplice. Elewacje pokryte są tynkiem, oprócz najniższej kondygnacji wieży – gdzie uwidoczniona jest najstarsza struktura świątyni (kamienie polne i piaskowcowe ciosy w narożach). W drugiej kondygnacji wieży znajdują się, wysokie, zamknięte łukiem odcinkowym okna oraz, ponad nimi, tarcze zegarowe. Otwory okienne korpusu nawowego zakończone łukami pełnymi, w przybudówkach zakończone łukami odcinkowymi oraz prostokątne. Budynek świątyni zamyka dach czterospadowy, przybudówki dachy trójpołaciowe, wieżę hełm z ostrosłupowy z latarnią. We wnętrzu, przesklepionym kolebką z lunetami, znajdują się dwie gotyckie rzeźby z około 1500 roku oraz ołtarz główny wykonany w drugiej połowie XVIII stulecia.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:115 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Günther Grundmann, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Band 3: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Breslau 1891
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006