Osiek - Cmentarz przykościelny

Osiek (Ossig)

 

Cmentarz przykościelny
(nr rej.: 932/L z 16.02.1990)

 

Zabytkowy cmentarz przykościelny we wsi Osiek otacza kościół fil. p.w. Chrystusa Króla. Założony został w XIV stuleciu, jego powierzchnia zabytkowa wynosi 0,17 ha. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem, w którego południowej części umieszczony został kamienny krzyż pokutny z XIII wieku. Cmentarz jest nieczynny dla pochówków.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Osiek - Kościół fil. pw. Chrystusa Króla

Osiek (Ossig)


Kościół fil. pw. Chrystusa Króla
(nr rej.: 948 z 13.09.1961)

 

Wzmianka o świątyni w Osieku po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1250 roku. Obecny gotycko-barokowy budynek został zbudowany około 1524 roku. Obiekt był przebudowywany i powiększany w 1610 i 1755 roku, restaurowany w XIX stuleciu. W 1945 roku został znacznie zniszczony, odbudowa odbyła się dopiero w latach 1968-70 i 1975-76. Ostatni remont obiektu realizowano od 1997 do 1999 roku.


Kościół jest murowanym, orientowanym budynkiem. Założony został na planie prostokąta z węższym prosto zamkniętym prezbiterium. Korpus główny posiada jedna nawę, jest ona dwuprzęsłowa, zwieńczona sklepieniami krzyżowymi. Prezbiterium jest jednoprzęsłowe, zamknięte także krzyżowo. Od strony zachodniej do nawy przylega wieża, mieszcząca główne wejście do świątyni. Czworoboczna w planie wieża w górnej części przechodzi w ośmiobok. Od strony południowej korpusu świątyni znajduje się dwukondygnacyjna kruchta, od północy do wieży przylega kaplica grobowa z kryptą (obecnie pełni funkcję zakrystii). Ponad korpusem, prezbiterium oraz kruchtą wznoszą się ceramiczne dachy dwuspadowe, ponad kaplicą dach trójpołaciowy. W ścianach świątyni zachowały się ciekawe przykłady sztuki sepulkralnej z XVI i XVII stulecia. Są to płyty nagrobne z XVI i XVII stulecia. Wśród nich na uwagę zasługuje płyta Nickla von Schwenkfelda wraz z małżonką, przedstawionych jako klęczących pod krucyfiksem.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997