Obora - Cmentarz przykościelny

Obora (Oberau)

 

Cmentarz przykościelny
nr rej.: 928/L z 16.02.1990)

 

Zabytkowy cmentarz w Oborze znajduje się jest w środkowej części miejscowości. Otacza kościół fil. p.w. św. Antoniego. Założony został w XIV stuleciu, jego powierzchnia zabytkowa wynosi 0,28 ha. Cmentarz otoczony jest kamiennym, otynkowanym murem, w którym znajdują się dwie furty wejściowe (od północy i południa). Obecnie cmentarz jest nieczynny dla pochówków.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Obora - Dwór

Obora (Oberau)

 

Dwór
(nr rej.: 726/L z 26.06.1986)

 

Dwór w Oborze został zbudowany około połowy XVIII wieku w miejscu założenia XVI-wiecznego. Obiekt przebudowano w XIX stuleciu. Opuszczony po 1945 roku dwór podzielił los wielu dolnośląskich, prowincjonalnych zabytków rezydencjonalnych – stał się ruiną. Możliwe, że obiekt nie ulegnie zupełnej destrukcji. Od niedawna jest własnością prywatną i prowadzone są w nim prace zabezpieczające.


Dwór wzniesiony został na planie zbliżonym do litery L z cegły i kamieni narzutowych. Posiadał dwie kondygnacje i podpiwniczenie. Układ wnętrz był dwutraktowy. Dekorację otynkowanych elewacji tworzyły nieregularnie rozmieszczone pilastry. Budynek wieńczył wielopołaciowy dach łamany z powiekami.

 

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:121 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Obora - Kościół fil. pw. św. Antoniego

Obora (Oberau)


Kościół fil. pw. św. Antoniego
(nr rej.: 1508 z 27.01.1966)

 

Najstarsze informacje źródłowe o istnieniu kościoła w Oborze pochodzą z 1361 roku. Obecny budynek świątyni wzniesiony został w XV stuleciu. Obiekt przebudowywano w 1524, 1620 (wzniesienie wieży) oraz 1650 roku (budowa szachulcowej partii prezbiterialnej). W 1945 roku kościół doznał znacznych zniszczeń – spłonął dach, zniszczona została część szachulcowa. Świątynię odbudowano w latach 1968-70, rezygnując z odtworzenia XVII-wiecznego kształtu części prezbiterialnej oraz strzelistego, trzykondygnacyjnego hełmu wieży.


Kościół w Oborze zbudowany został z cegły, pokrytej warstwą tynku. Jest świątynią orientowaną, jednoprzęsłową z węższym, prostokątnym w planie prezbiterium. Główne wejście do jego wnętrza mieści się w wieży, która przylega od strony zachodniej do korpusu nawowego. Oskarpowana wieża wzniesiona jest na planie prostokąta w górnej części przechodzącego w ośmiobok. Nawę oraz prezbiterium wieńczą dachy dwuspadowe, wieżę dach ostrosłupowy – wszystkie kryte są blachą. W ścianach świątyni zachowały się płyty nagrobne z początku XVII stulecia.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:123 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Obora - Park

Obora (Oberau)

 

Park
(nr rej.: 681/L z 27.12.1983)

 

Park naturalistyczny w Oborze otacza ruiny miejscowego dworu. Został założony w drugiej połowie XIX wieku.

Park zajmuje obszar o rzucie zbliżonym do prostokąta. W jego części zachodniej i południowej skoncentrowano drzewostan. Niegdyś przed fasadą dworu znajdował się gazon, wzdłuż obrzeży założenia przebiegała ścieżka spacerowa. Od strony wschodniej i północnej kompleks zamykały wiejskie drogi (istniejące). Pozbawiony należytej opieki park został w znacznym stopniu został zdewastowany - prawie nieczytelny jest układ jego ścieżek spacerowych, zniszczeniu uległ kolisty gazon. Wśród zachowanego drzewostany przeważają: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i klony pospolite.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:120 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997