Niemstów - Cmentarz przykościelny

Niemstów (Herzogswaldau)

 

Cmentarz przykościelny
(nr rej.: 864/L z 16.02.1990)

 

Zabytkowy cmentarz w Niemstowie otacza kościół fil. p.w. św. Antoniego. Założony został w XIV. Teren cmentarza o powierzchni 0,44 ha, zamknięty jest ceglanym, otynkowanym murem. Na jego terenie znajduje się starodrzew. Cmentarz obecnie jest nieczynny dla pochówków.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Niemstów - Kościół fil. pw. św. Antoniego

Niemstów (Herzogswaldau)


Kościół fil. pw. św. Antoniego
(nr rej.: 597/L z 14.04.1981)

 

Świątynia w Niemstowie po raz pierwszy wymieniona została w źródłowych dokumentach w 1376 roku. Najstarszy murowany kościół w miejscowości został zbudowany w końcu XIV wieku. Budynek ten przebudowano w pierwszej połowie XVIII stulecia, restaurowano w drugiej połowie XIX wieku i remontowano na przełomie lat 60/70-tych XX wieku.

Budynek kościoła jest orientowany, jednonawowy, założony na planie prostokąta z węższym także prostokątnym prezbiterium. Do prezbiterium, od strony południowej przylega czterokondygnacyjna wieża, od północy zakrystia. Przy wschodniej ścianie korpusu nawowego znajduje się prostokątna kruchta. Bryłę świątyni w narożach opinają przypory. Prezbiterium i nawę wieńczą dachy dwuspadowe. We wnętrzu, ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami, zachowało się gotyckie, kamienne sakramentarium, renesansowe oraz barokowe płyty nagrobne i wykonany w pierwszej połowie XVIII wieku ołtarz główny i prospekt organowy.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Niemstów - Park pałacowy

Niemstów (Herzogswaldau)

 

Park pałacowy
(nr rej.: 464/L z 17.07.1976)

 

Obecny Niemstów składa się z trzech przedwojennych majątków, które przed 1945 rokiem stanowiły odrębne organizmy wiejskie. Był to Niemstów (Herzogswaldau), Zwierzyniec (Dittersbach) i Podgórze (Oberhof). Każda z tych miejscowości posiadała rezydencje pańską z parkowym otoczeniem. Do czasów współczesnych przetrwało założenie pałacowo-parkowe w Podgórzu. Jest ono położone w zachodnim krańcu obecnego Niemstowa.


W Podgórzu znajduje się park naturalistyczny założony w czwartej ćwierci XIX stulecia. Zakomponowany został na kolistym planie wyznaczonym przez kanał wodny. Przy budynku pałacu, po jego południowej stronie znajduje się staw, będący reliktem dawnej fosy. Za stawem mieści się główna część parku, którą obsadzono gęstym drzewostanem (głównie: lipy drobnolistne, graby pospolite, dęby szypułkowe). Obecnie park jest w stanie postępującego zaniedbania. Zniszczeniu uległo wiele zabytkowych drzew, ścieżki spacerowe zostały zarośnięte przez niekontrolowany przyrost krzewów i drzew.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:124 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997