Księginice - Cmentarz ewangelicki, ob. parafialny

Księginice (Kniegnitz)

 

Cmentarz ewangelicki – obecnie parafialny
(nr rej.: 864/L z 16.02.1990)

 

Cmentarz usytuowany jest z dala od zabudowy, przy szosie do wsi Czerniec. Został założony w 1925 roku. Rozplanowany jest na planie wydłużonego prostokąta, zamkniętego ceglanym murem. Jest podzielony aleją przebiegającą na dłuższej osi, w północno-wschodnim narożu znajduje się kaplica. Najstarsza kwatera znajduje się w południowej części cmentarza. Ulokowany jest tutaj m.in.: neogotycki grobowiec rodu von Weidner.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:137 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Marlena Kot Zarys historii parafii p.w. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004 - (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Księginice - Park

Księginice (Kniegnitz)

 

Park
(nr rej.: 238 z 15.07.1950 oraz 456/L z 22.09.1976)

 

Park rozciąga się po południowej stronie pałacu, posiada charakter postromantyczny i krajobrazowy. Powstał w 3 ćw. XIX wieku, gdy dokonana została przebudowa pałacu. Na początku XX wieku został powiększony o część krajobrazową.


W wyniku prac przeprowadzonych w XIX wieku część parku powstała przed elewacją rezydencji. Był to dziedziniec ze stawem, otoczony zabudowaniami gospodarczymi. W ramach tego założenia, w zachodniej części podwórza wybudowano szklarnie i neobarokową oranżerię, która obecnie jest w stanie ruiny. Zasadnicza cześć parku powstała po południowej stronie pałacu, na obszarze podmokłych łąk. Granicę parku wyznaczał rów wodny od zachodu i strumień od południa. Podczas modernizacji rezydencji z początku XX wieku park został powiększony. Zaadaptowano wówczas rozległe łąki, rozciągające po zachodniej stronie granic XIX-wiecznego parku. Wtedy też, został stworzony staw z niewielką wyspą pośrodku.


Do czasów obecnych założenie parkowe przetrwało w stworzonym na początku XX wieku zarysie. Niestety w pozbawionym odpowiedniej pielęgnacji założeniu zatarciu uległa część ścieżek komunikacyjnych oraz rowów wodnych. Zabytkowy układ parku zanika także przez niekontrolowany rozrost roślinności.


Drzewostan parkowy składa się z lip drobnolistnych, dębów szypułkowych, świerków pospolitych, grabów pospolitych, kasztanowców białych i jesionów wyniosłych. Wyróżniające się egzemplarze to: okazowy dąb szypułkowy, trzy platany drobnolistne, żywotnik zachodni i buk pospolity odmiany purpurowej.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:135 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Marlena Kot Zarys historii parafii p.w. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004 - (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Księginice - Pałac

Księginice (Kniegnitz)


Pałac
(nr rej.: 723/L z 26.06.1986)

 

Neorenesansowy pałac wzniesiony z końcem lat 60-tych XIX wieku, w miejscu poprzedniej barokowej rezydencji. Inicjatorem budowy pałacu był Paul von Wiedner, od 1860 roku właściciel księginickiego majątku. Obiekt został przebudowany i powiększony w latach 1907 – 1908 dla Hansa von Wiednera. Ród von Wiedner władał majątkiem do 1945 roku. Ostatnim właścicielem dóbr w Ksieginicach był Hans Helmut. W okresie powojennym obiekt został zaadaptowany na potrzeby funkcjonowania w nim Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Remonty pałacu realizowane były w 1964 i 1980 roku. Obecnie w pałacu mieści się Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubin i filia Gminnej Biblioteki Publicznej.


Pałac założony jest na planie prostokąta, ujętego po bokach szerszymi prostopadłymi skrzydłami. Na osi fasady oraz na osi krótszych elewacji ryzality. Skrzydła boczne oraz ryzality posiadają trójkątne szczyty zdobione, wykonanymi w tynku, wstęgami w formie ornamentów okuciowych. Główne wejście do pałacu, na osi ryzalitu fasady, prowadzi przez piaskowcowy portal o kształcie łuku triumfalnego. Portal zdobiony jest ornamentami okuciowymi, w zwieńczeniu łuku posiada kartusz herbowy z motywem akantu mięsistego. Bryłę pałacu wieńczą dachy dwuspadowe z lukarnami zakończonymi baniastymi hełmami. Wnętrze pałacu w wyniku gruntownych przebudów na cele publiczne utraciło zabytkowy charakter. W holu przetrwały fragmenty ściennej boazerii o dekoracji neogotyckiej.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

 

{joomplucat:136 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Marlena Kot Zarys historii parafii p.w. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004 - (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997