Gorzyca - Cmentarz przykościelny

Gorzyca (Lerchenborn)

 

Cmentarz przykościelny
(nr rej.: 869/L z 16.02.1990)

 

Cmentarz znajduje się po północnej stronie kościoła. Założony został w XIV, wraz z budową najstarszego murowanego kościoła. Teren cmentarza wyznacza ceglany mur, w obrębie którego ulokowany jest kościół. Zabytkowa powierzchnia cmentarza wynosi 0,77 ha, na jego terenie znajduje się starodrzew. Nagrobki nie przetrwały, jedynie w elewacji świątyni zachowało się kilka piaskowcowych, renesansowych płyt nagrobnych.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:149 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Gorzyca - Kościół fil. pw. św. Józefa Robotnika

Gorzyca (Lerchenborn)


Kościół fil. p.w. św. Józefa Robotnika
(nr rej.: 836 z 27.12.1960)

 

Świątynia znajduje się na wzgórzu, we wschodniej części miejscowości. Kościół w Gorzycy po raz pierwszy wymieniony został w dokumencie z 1356 r. - najprawdopodobniej został wzniesiony na krótko przed tą datą. Został przebudowany w początku XVIII wieku i restaurowany w XIX wieku. W latach1972-1974 w obiekcie zrealizowano remont więźby i pokrycia dachowego.


Kościół fil. pw. św. Józefa Robotnika jest budowlą murowaną, orientowaną, założoną na planie prostokąta z wydłużonym, zakończonym trójbocznie prezbiterium. Świątynia jest oszkarpowana, od zachodu posiada masywną wieżę, od południa kruchtę i kaplicę, a od strony północnej, przy prezbiterium znajduje się zakrystia. Wieża w dolnej partii założona na planie kwadratu, w górnej ośmioboczna. Nawę, prezbiterium oraz zakrystię wieńczy dach dwuspadowy, kruchtę i kaplicę dach pulpitowy. Wieża zamknięta jest hełmem ostrosłupowym. Pokrycie dachów wykonano z blachy. We wnętrzu świątyni znajduje się częściowo zachowany klasycystyczny wystrój.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:150 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997

Gorzyca - Park

Gorzyca (Lerchenborn)

 

Park
(nr rej.: 468/L z 17.07.1976)

 

Park jest częścią założenia rezydencjonalnego, które ponadto składało się z budynku pałacu oraz folwarku. Do czasów obecnych przetrwał park oraz zabudowania gospodarcze.


Założenie ogrodowe w Gorzycy najprawdopodobniej powstało krótko po 1777 roku, gdy majątek stał się własnością pruskiego pułkownika Balthazara Ernsta von Bohlena. Wówczas majątek przekształcony został w majorat, a nowy właściciel podjął się przebudowy pałacu i zagospodarowania jego otoczenia. Regularny, założony na planie kwadratu ogród, powstał na tyłach pałacu. Obszar założenia wyznaczony został za pomocą wału od strony wschodniej i rowów wodnych od północy, południa i zachodu. Obecnie park jest w stanie ogólnego zaniedbania, zatarte zostały jego aleje spacerowe, zniszczony został układ melioracyjny. Pierwotny drzewostan w dużym stopniu już nie istnieje. Zachowane ogrodowe drzewa to: dęby szypułkowe, graby pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce białe i świerki pospolite. Drzewami pomnikowymi są dwa dęby szypułkowe, platan klonolistny, dwie lipy drobnolistne oraz dwa wiązy szypułkowe.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:147 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997