Gorzelin - Park

Gorzelin (Fauljoppe)


Park
(nr rej.: 666/L z 27.12.1983)

 

W XVIII stuleciu w otoczeniu rezydencji gorzelińskiej powstał ogród ozdobny, który został wzbogacony parkiem naturalistycznym w II połowie XIX wieku. Barokowy pałac nie zachował się. Opuszczony po 1945 roku uległ zupełnej destrukcji.


Założenie parkowe posiada układ nieregularny. Najstarsze, XVIII-wieczne elementy kompleksu to: dwa regularnie usytuowane stawy, pomiędzy którymi przebiegała droga dojazdowa do rezydencji, zachodnia droga dojazdowa oraz rozległy południowy staw. Z XIX-wiecznej modernizacji założenia pochodzi obsadzony lasem podłużny obszar znajdujący się po południowo-zachodniej stronie. Obszar ten przecina wiejska droga prowadząca na „Wiśniowe Wzgórze”. Obecnie założenie pozostaje w stanie ogólnego zaniedbania. Jego kompozycja została w znacznym stopniu zakłócona przez niekontrolowany przyrost drzew oraz krzewów. Historyczny drzewostan parkowy składa się z lip drobnolistnych, dębów szypułkowych, platanów klonolistnych, kasztanowców białych. Drzewa pomnikowe to modrzew europejski i cztery dęby szypułkowe.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:151 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924