Bukowna - Park

Bukowna (Buchwald)


Park
(nr rej.: 445/L z 22.09.1976)

 

Park we wsi Bukowna powstał w II połowie XIX wieku, przekształcono go w założenie o charakterze naturalistycznym na przełomie XIX i XX stulecia. Jest elementem kompleksu rezydencjonalnego, pierwotnie składającego się także z budynku pałacu oraz zabudowań folwarcznych. Wielokrotnie przebudowywany w okresie powojennym pałac prawie zupełnie zatracił cechy obiektu stylowego.


Park założony został na planie prostokąta z przylegającą od północnego-wschodu kwaterą ze stawem hodowlanym, wokół którego wytyczona została ścieżka spacerowa. Założenie parkowe obiega promenada, łącząca się z drogą otaczającą owalną polanę usytuowaną przed elewacją wschodnią pałacu. Gęsty drzewostan parku skupiony jest w jego północnej, zachodniej i południowej części. Obecnie założenie jest w stanie ogólnego zaniedbania, zatarte zostały aleje spacerowe, pierwotny drzewostan w dużym stopniu już nie istnieje. Najliczniejsze występujące w parku drzewa to: graby pospolite, dęby szypułkowe oraz lipy drobnolistne, kasztanowce białe i świerki pospolite.

opr. Piotr Bieruta

 

{joomplucat:165 limit=all|columns=5}

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924