Bolanów - kolonia i pałac

Bolanów (Bohlendorf)


Kolonia i pałac

(nie uwzględniono w Krajowym Rejestrze Zabytków)

 

Osada (kolonia) Bolanów powstała w 1775 roku. Jej założycielem był Balthasar Ernst von Bohlen - dla upamiętnienia tego faktu osadę nazwano Bolkendorf. Rodzina von Bohlem władał miejscowością do lat 30-tych XX stulecia. Zabudowa kolonii złożona pierwotnie z 6 domów usytuowana była wzdłuż leśnej drogi. W latach 40-stych XX wieku we wsi istiało około 17 domostw. Niestety w wyniku działań wojennych większość została zniszczona. Do dzisiaj zachowały się w dobrym stanie jedynie trzy domy oraz pałac położony w północnej części kolonii.


Pałac wniesiono na przełomie XIX-XX wieku. Jego ostatnim właścicielem przed rokiem 1945 był Gerhard Schrottke. Po II wojnie światowej obiekt ten został zajęty przez Rosjan, którzy następnie oddali go w jurysdykcje polskich władz. W latach powojennych posiadłość bardzo często zmieniała właścicieli. Ulokowano tutaj leśniczówkę, w latach 60-tych XX w. zarządcą budynku była Krajowa Rada Narodowa z Wrocławia, która urządzała w willi przyjęcia oraz wypoczynek dla ówczesnych notabli. Następnie pałac zagospodarowano i powstał ośrodek wypoczynkowy wrocławskiego przedsiębiorstwa „Domel”. W 1985 roku utworzono na terenie majątku bolanowskiego ośrodek terapii podległy organizacyjnie Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi. Szpital w 2002 roku odsprzedał nieruchomość prywatnemu inwestorowi. Obecnie obiekt, pod nazwą „Pałac Myśliwski” funkcjonuje jako ośrodek rekreacyjny.


Pałac założony został na planie prostokąta. Przy krótszych bokach posiada przybudówki z tarasami. Jest budynkiem piętrowym z użytkowymi podpiwniczeniem i poddaszem. Przed głównym wejściem do budynku usytuowany jest taras, na który prowadzą z dwóch stron schody. Pałac posiada neobarokowe elementu architektoniczne: facjatę ujętą w spływy wolutowe na osi fasady oraz półkolisty ryzalit nakryty kopułą na osi elewacji północnej. Obiekt zwieńczony został ceramicznym dachem dwuspadowym. Od strony północnej do pałacu przylega niewielki park swobodnie łączący się z kompleksem leśnym. Przed fasadą budynku urządzono obsadzony lipami podjazd z kolistym klombem drzewnym.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

 

 

Literatura:
http://www.palacykmysliwski.pl