Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Chełm”

Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Chełm”

 

Trasa ścieżki wiedzie przez obszar Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”. Rozpoczyna się w pobliżu przystanku PKS we wsi Chełm (na północny – wschód od niego), oznaczona jest zielonym ukośnym paskiem na białym tle. Początkowo wiedzie na południe, wzdłuż starorzecza, następnie na wschód po czym zawraca w kierunku zachodnim, dalej prowadzi na północ aż do koryta Odry, ponownie zawraca i biegnie na południe do miejsca wyjścia (ścieżka tworzy pętlę). Na trasie ścieżki zlokalizowanych jest 12 stanowisk obserwacyjnych. Długość ścieżki wynosi 5 km. Na jej obszarze rozlewiska Odry i łęgi topolowe pod Chełmem tworzą specyficzną mozaikę środowisk, co sprzyja dużej różnorodności gatunkowej spotykanych tu ptaków (wrona siwa, zimorodek, kaczka krzyżówka, cyranka, cyraneczka, płaskonos, krakwa, czernica, głowienka, tracz nurogęś, gągoł, łabędź krzykliwy i niemy, brodźce, sieweczki, czajki, gęsi, żurawie, świerszczak, strumieniówka, rokitniczka, łozówka, potrzos, muchołówki, strzyżyk, bielik, bocian biały, czapla siwa, kania ruda, kania czarna, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięciołek, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, kruk).

Wędrując ścieżką warto też zwrócić uwagę na:
- pastwiska z kępami drzew (wiązów i dębów) – niska ruń z uwagi na tradycyjny wypas koni, bydła (stanowisko obserwacyjne 1),
- drobne starorzecza będące pod wpływem ocienienia – zbiorowiska rzęs i spirodeli, bogactwo płazów: żaby brunatne i zielone (stanowisko obserwacyjne 2),
- charakterystyczne ptaki Doliny Odry – wrony siwe (stanowisko obserwacyjne 3),
- rozległe płaty szuwaru gliceriowego, mozgi trzcinowatej i tataraku (stanowisko obserwacyjne 4),
- płaty grążela żółtego (stanowisko obserwacyjne 5),
- obserwacje zimorodka w terytorium lęgowym (stanowisko obserwacyjne 6),
- zależność składu gatunkowego drzewostanu i runa leśnego od nachylenia i ekspozycji (stanowisko obserwacyjne 7),
- rozległe płaty zbiorowiska leśnego (grądy z udziałem lipy drobnolistnej) i sadzonej sosny (stanowisko obserwacyjne 8),
- zbiorowiska łąkowe (stanowisko obserwacyjne 9),
- drobne starorzecza z roślinnością bagienną: zbiorowiska ponikła sutkowatego i sitowca (stanowisko obserwacyjne 10),
- wpływ zmian poziomu wody na stratyfikację zbiorowisk roślinnych: od zbiorowisk wodnych przez szuwarowe, do turzycowisk i łąk (stanowisko obserwacyjne 11),
- zbiorowiska łąk świeżych na wałach przeciwpowodziowych (stanowisko obserwacyjne 12).

opr. Piotr Bieruta

Źródło informacji: A. Chlebowski, I. Krukowska – Szopa, A. Szlachetka, A. Zawadka, Ścieżka przyrodnicza „Krajobrazy Nadodrzańskie – Chełm”, Rudna 1996.